FASÁDA OBJEKTU BYVALÉHO ČSOB

od admin


Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ, s.r.o.
Rozsah dodávaných prací:

Nová malba a lokální oprava fasády, vč. nových parapetů oken, oplechování prvků na fasádě a oprava střešní „kopule“.

Stavba je umístěná v památkové zóně města Český Těšín a snahou byla dodání stavbě původní nádech.