NOVOSTAVBA RD V KARVINÉ

od rorys

Místo: Karviná
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 2011-2012Harmonický a aktivní manželský pár v důchodovém věku nás požádal o návrh domu, který by mu v přímém sousedství s domem jejich dcery, zajistil pohodlný život bez omezení. Dům nesměl působit okázale, ale naopak měl zajistit svým majitelům příjemný luxus jak z hlediska uspořádání použitých materiálů, tak i z hlediska instalovaných technologií.

Urbanistické řešení
Parcela se nachází ve východní okrajové části města, při hranících s Polskem, která je určena pro bydlení v rodinných domech. Mírně svažitý pozemek je z východu vymezen komunikací ulice Lomené, z dalších třech stran je pozemek uzavřen zahradami sousedních domů. Pozemek obdélníkového tvaru poskytuje výhled na nedalekou zalesněnou Česko-Polskou hranici, kterou protéká hraniční potůček a navazující louky, na kterých se velmi často na slunci vyhřívá a pase lesní zvěř.
Objekt nepravidelného tvaru do sebe zanořených obdélníkových hmot je orientován na šíři pozemku s hlavní fasádou rovnoběžnou s přilehlou ulicí, čímž rozděluje pozemek na vnější „veřejnou“ část pozemku a zadní „soukromou“ část pozemku, která je kryta hmotou domu před zraky kolemjdoucích. Zadní část pozemku výhledy na sousední domy upravuje vhodným rozmístěním zahradního altánu, zahradního domku a výsadbou zeleně, čímž za domem vzniká soukromá plocha otevřená k domu dcery majitelů, se kterým pozemek sousedí při jižní straně.

Architektonické řešení
Hmota jednopodlažního, samostatně stojícího a plošně rozsáhlého domu byla rozčleněna do několika celků, které byly dle bonity uvnitř se nacházejících prostor zastřešeny. Takto členěné hmoty umožnily skrýt velikost domu případnému pozorovateli. Centrální převýšená hmota s valbovou střechou a pásovým světlíkem po celém obvodě v sobě obsahuje srdce domu, hlavní obytný prostor, na který navazují střední hmoty zastřešené pultovou a valbovou střechou, skrývající ostatní obytné místnosti. V nejnižší hmotě jsou pod plochou střechou servisní prostory domu a garáž.
Povrchy fasády jsou pojednány ve strukturální omítce dvou barevností a spárovaný přírodní kámen na svislých površích. Střecha je provedena z falcovaného hliníkového plechu v antracitové barevnosti. Barevnosti byly voleny dle požadavků stavebníka na nevýraznost domu a lehce zemité vyznění fasády. Hlavní vstup do objektu je opatřen zdvojeným kamenným portálem doplněným o zasklení proti povětrnosti.
Vnitřní volně plynoucí prostor je vymezen vždy jen podlahou a stropem. Vnitřní dveře a vnější okna jsou v obytných místnostech vždy od podlahy po strop a nechávají tak vnitřní prostor volně plynout, jak do navazujících prostor, tak i do exteriéru, kde přes navazující terasu umožňují plynulé propojení interiéru s exteriérem a výhledem do okolí.

Dispoziční řešení
Základní klasifikací by se dala definovat dispozice jako 6+1 se dvěma koupelnami a dvěma samostatnými WC. Hlavní obytné místnosti jsou ale doplněny o servisní prostory a místnosti, které zjednodušují život investorům. Hlavním centrálním vstupem s kamenným portálem se dostaneme do vstupního zádveří, ze kterého je přístup do centrálního obytného prostoru se zvýšenou světlou výškou, který obsahuje obytnou část s krbem a jídelnou. Z centrálního obytného prostoru je přístup do navazující kuchyně a dále do severního a jižního křídla stavby. Jižní křídlo obsahuje ložnici, šatnu, WC, koupelnu a dámskou pracovnu. Severní křídlo obsahuje tělocvičnu, pánskou pracovnu s fonotékou, prostor pro domácí práce, koupelnu a WC. Ze vstupního zádveří je ještě možno vstoupit do místnosti pro oddělené přikládání do krbu a do zádveří pro domácí, která dále navazuje na prostornou garáž pro dvě vozidla. Z garáže je přístup do skladových prostor, technické místnosti a dílny.
Celé dispoziční řešení je provedeno jako bezbariérové. Rozmístění místností v objektu bylo provedeno s ohledem na orientaci ke světovým stranám a výhledy, které pozemek poskytoval.

Návrh a realizaci interiéru provedl Ctirad Musiol.
Návrh a dohled nad realizací zahrady provedla Tereza Fraňková.