ZAMĚSTNANECKÁ JÍDELNA ALLIANCE LAUNDRY CE V PŘÍBOŘE

od admin

Místo: Příbor
Investor: Alliance Laundry CE, s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVONORENOL, s.r.o.
Termín výstavby: 09/2016 - 07/2017
Rozsah dodávaných prací:

Návrh zaměstnanecké jídelny a kantýny, vč. zimní zahrady, zpevněných ploch a napojení na technickou infrastrukturu a související přeložky stávající technické infrastruktury.