PRODEJNÍ AREÁL V TŘINCI OLDŘICHOVICÍCH

od rorys

Místo: Třinec - Oldřichovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 2009

Zpevněné plochy a napojení inženýrských sítí na objekty ACwordSIKO koupelny a Světa Koberců v Třinci Oldřichovicích.

Slouží pro zajištění provozu celého prodejního areálu jak z hlediska doprav ní infrastruktury (klienti, zásobování, zaměstnanci), tak i z hlediska zajištění napojení všech objektů a celého areálu na média.

Projekt obsahoval následující objekty:

SO 02       Zpevněné plochy včetně dešťové kanalizace, osvětlení
SO 03       ORL – odlučovač ropných látek
SO 04       Oplocení části areálu
SO 05       Přípojka elektrické energie SIKO
SO 06       Přípojka elektrické energie svět koberců
SO 07       Odbočka z hlavního řadu pitné vody
SO 08       Přípojka pitné vody ACword
SO 09       Přípojka pitné vody SIKO
SO 10       Přípojka pitné vody Svět koberců
SO 11       Prodloužení plynového řadu STL
SO 12       Přípojka plynu ACword
SO 13       Přípojka plynu SIKO
SO 14       Přípojka plynu Svět koberců
SO 15       Napojení splaškové kanalizace na přečerpávání
SO 16       Přečerpávací stanice a výtlak do obecní kanalizace
SO 17       Reklamní pylon
 
Rozsah dodávky byl od studie po dodání stavebního povolení (na klíč).