ŘEŠENÍ PŘÍSTUPOVÝCH KOMUNIKACÍ A ZAJIŠTĚNÍ SVAHU U RD V ŽUKOVĚ

od admin

Místo: Žukov
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 2006Navrženo řešení komunikačních přístupů pomocí zpevněných ploch u stávajícího RD umístěného na svažitém pozemku.