SERVIS NÁKLADNÍCH VOZIDEL SCANIA V TŘANOVICÍCH

od admin

Místo: Třanovice
Investor: SPETRA CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 07/2006 - 03/2007
Rozsah dodávaných prací:

Od ideového návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení, celková dodávka stavby.Použité technologie a materiály

Hala je provedena jako ocelová z válcovaných profilů s opláštěním PUR panely. V hale je osazen  mostový jeřáb na jeřábové dráze. Zázemí je zděné se stropy z prefabrikovaných předem předepjatých stropních panelů s dřevěným krovem.

Hala je vytápěna horkovzdušně, a to včetně tří instalačních kanálů. Zázemí je vytápěno podlahovým topením a radiátory.

Autoři: Ing. Jiří Vankát – STAVORENOL s.r.o.
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jiří Vankát – STAVORENOL s.r.o.
Lhůty výstavby: 09/2007 – 02/200