STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU NA ULICI 1.MÁJE Č.P. 500 V TŘINCI

od admin

Místo: Třinec - Staré město
Investor: Lust Invest s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Rozsah dodávaných prací:

Od ideového návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení.Na základě zaměření skutečného stavu objektu a požadavku investora byly navrženy stavební úpravy:

  • vestavba výtahu, který spojil všechna podlaží v objektu (kterou nakonec úspěšně realizovala naše společnost) ;
  • drobné dispoziční změny;
  • oprava fasády spojená s výměnou výplní otvorů.

Záměrem byl návrat k původnímu designu objektu v době jeho realizace (1928).

Autor:   Ing. Jan Beneš – STAVORENOL s.r.o.