STAVEBNÍ ÚPRAVY RD VE STUDÉNCE

od rorys

Místo: StudénkaStavebními úpravami stávajícího RD vznikne stavebníkům a jejich rodině větší obytný prostor reflektující moderní styl bydlení. Stavba je navržena jako přízemní s obytným podkrovím. Stavba je částečně podsklepena.

Dispoziční řešení

Stávající stav

Jedná se o částečně podsklepený jednopodlažní objekt z konce padesátých let 20.st., s neobyvatelným podkrovím, kde je možnost skladu a sušení prádla. RD je dvougenerační.

Úprava stávajícího stavu

Provedou se bourací práce – od rozebrání střechy a krovu, rozebrání stropu nad I.NP. Následné vybourání a dostavba vnitřních příček, dle změněných dispozic. S tím souvisí odstranění stávajících instalací (elektřina, topení, plyn, voda a kanalizace) a výměna venkovních i vnitřních dveří a oken. Dále dojde ke zrušení venkovního schodiště a vstupu do RD na pravé straně objektu v zadní části domu (západní fasáda). Schodiště, které vede od sklepa po půdu v levé zadní části domu zůstane zachováno. Namísto stávajícího nepochůzného stropu nad I.NP bude nový strop zhotoven ze stropních ECHO panelů tl.150 mm.

Nevyhovující sociální zařízení bude zrušeno, dále se provedou drobné bourací práce v interiéru RD. Původní sedlovou střechu nahradí dvousedlová střecha se stejnou orientací hřebene, o dvou výškových úrovních. Nová dvousedlová střecha po stavebních úpravách nezmění původní hmotu a výška hřebene bude nižší, než stávající. Budou provedeny nové střešní krytiny včetně laťování, kontralatí, tepelné izolace a pojistné hydroizolace, kde krytina bude plošná, plechová Al SAG lakovaná.

Po stavebních úpravách bude mít RD obytné přízemí i podkroví, sklepy zůstávají v celku bez dispozičních změn, až na nové základové zdi pod novým schodištěm.

Venkovním schodištěm se dostaneme do zvýšeného přízemí – haly, novým vstupem objektu (je situován v pravé přední části RD), odtud je vstup vpravo na schodiště do sklepa, WC, obytného prostoru, který integruje zóny, sloužící jako jídelna, obývací pokoj a kuchyně se spíží, přímo naproti schodiště je vstup do pracovny. Z obývacího prostoru se dostaneme do pracovny a na chodbu – odtud vedou vstupy vlevo do ložnice s šatnou, vpravo do koupelny a úklidové místnosti a přímo se dostaneme na centrální schodiště. Odtud se dostaneme do podkroví i do sklepních prostor. V obývacím prostoru se nachází ještě jedno schodiště do podkroví. Obytný prostor je ohraničen zábradlím výšky 1000 mm a prostorově je propojen s obytným prostorem v přízemí. Z obývacího prostoru je možno vyjít na venkovní terasu.

Vedlejším vstupem do domu, který se nachází v levém zadním rohu objektu, se vstoupí na centrální schodiště. Po schodech nahoru se dostaneme do chodby v podkroví, odtud vpravo jsou vstupy do dětského pokoje B, dětského pokoje A, vlevo je vstup do koupelny a pokoje pro hosty a přímo vede vstup do obytného prostoru.

 

Konstrukce

Stávající stav

Objekt je z první poloviny 20. století, je částečně podsklepený, s neobytným podkrovím. Střecha je sedlová. Veškeré střešní konstrukce jsou ve sklonu 40°. Objekt je vyzděn z CPp, opatřených omítkou. Sokl je obložen kabřincem. Hlavní vstup do RD se nachází v pravé zadní části objektu. Vedlejší vstup se schodištěm, které propojuje dům od sklepa po půdu a nachází se v levé zadní části objektu, zůstane bez podstatných změn.

Úprava stávajícího stavu

Nejprve bude provedeno odstranění konstrukce střechy – ze stávající střešní konstrukce bude demontována střešní krytina z cementovláknitých tašek, laťování i krov. Dále bude odstraněno zdivo na II.podlaží a strop nad I.NP až po věnec. Provede se vybourání některých příček na I.NP, mezi jiným i přístavek se vstupním schodištěm, umístěným v pravém zadním sektoru RD které nevyhovují jak dispozičně, tak užitně. Při bourání vnitřních příček se postupně bude odstraňovat i instalace topení, kanalizace, plynu, vody a elektřiny. Provede se demontáž stávajících oken, dle nových dispozic se provedou některá zazdění stávajících otvorů a naopak vybourání otvorů pro okna, vstupní dveře.

Před kladením nového stropu nad II.NP (bude z ECHO panelů tl.150 mm) je nutno provést nový žb věnec. Při provádění výměny je třeba dbát na omezení statického zatížení objektu náhlými změnami v působení sil a zatížení.

Po dokončení vnitřní stropní konstrukce budou provedeny vyzdívky vnitřních příček jak na přízemí, tak i na podkroví. Nosné stěny v přízemí a podkroví budou z porobetonu, tl.300, nové příčky budou z porobetonu tl.150 a 100 mm. Nové stěny v suterénu budou vyzděny ze skořepinových tvárnic TRI-TREG 400 a 300 mm. Pod nově budované svislé konstrukce budou provedeny základové konstrukce z betonových pasů.

Nová dvousedlová střecha se dvěmi vikýři do ulice je klasická tesařská konstrukce s provětrávanou mezerou, se stejnou orientací hřebene jako původní střecha a bude o dvou výškových úrovních hřebene (6,75 a 7,25 m). Budou provedeny nové střešní krytiny, včetně laťování, kontralatí, tepelné izolace a pojistné hydroizolace, kde krytina bude plošná, plechová Al SAG lakovaná. Na zdivu z porobetonu se provede žb věnec, na který bude ukotven krov.

V pravé přední části objektu (I.NP) bude provedeno vyzdění obvodových stěn venkovního schodiště a následně betonáž montáž stupňů schodiště. Další nové kovové samonosné přímé schodiště se bude nacházet uprostřed objektu – v obývacím prostoru a spojí obytný prostor I.podlaží s podkrovním obytným otevřeným prostorem.

Následně je třeba provést zabudování instalací (elektro, plynu a TZB), dále osadit okna a dveře na obvodovém plášti a realizovat úpravy povrchů stěn a stropů, zateplení podkroví, osazení parozábrany a SDK podhledů; nakonec budou provedeny nové plovoucí podlahy s tepelnou izolací a konečnou úpravou.

Fasáda všech obvodových zdí bude zateplena EPS tl. 150 mm a opatřena omítkou. Stávající kabřincový obklad soklu bude nahrazen a na zdivo soklu bude provedeno zateplení EPS tl.50 mm s povrchovou úpravou omítkou v tmavším odstínu barvy fasády.