ASANACE BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SÍDLO FIRMY CHOVEX V TŘANOVICÍCH

od admin

Místo: Třanovice
Investor: CHOVEX s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 05/2003 – 11/2003
Rozsah dodávaných prací:

Asanace bývalého kravína na sídlo firmy – administrativní, výrobní a sociální část