ASFALTOVÁ PLOCHA U VRÁTNICE ALLIANCE LAUNDRY CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 10/2016 – 04/2017
Rozsah dodávaných prací:
Asfaltová plocha u vrátnice ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o. včetně automatické závory.