BOURACÍ PRÁCE VČ. VYSPRAVENÍ PODLAHY V HALE KOVONA SYSTEM KARVINÁ

od rorys

Místo: Karviná
Investor: KOVONA SYSTEM a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 12/2012
Rozsah dodávaných prací:
Bourací práce vč. vyspravení podlahy v hale KOVONA SYSTEM Karviná. Vybourání poškozené části podlahy, odvoz a likvidace suti, vyspravení podlahy betonem vč. zapravení.