BUDOVA KANCELÁŘÍ TŽ – EXPEDICE V TŘINCI

od rorys

Místo: Třinec – Třinecké železárny
Investor: Slevárny Třinec a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2006 – 08/2006
Rozsah dodávaných prací:
Výstavba budovy kanceláří TŽ – Expedice vč. demolice původní budovy a zpevněných ploch. Od ideonávrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení, celková dodávka stavby.