CENTRUM REALITNÍCH SLUŽEB STING V TŘINCI

od rorys

Místo: Třinec - Staré Město
Investor: Realitní kancelář STING s.r.o., Třinec
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 09/2007 - 11/2008
Rozsah dodávaných prací:
Od ideového návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení, celková dodávka stavby.Použité technologie a materiály

Objekt je směsicí konstrukčních systémů, technologií a použitých materiálů, které byly na objektu aplikovány v různých dobách. Základem je železobetonový skelet s železobetonovými trámovými stropy, doplněný o stěnový systém z cihel a tvárnic s hurdiskovými stropy a vyzdívaný ocelový skelet nové nástavby s železobetonovými stropy do ztraceného bednění z trapézových plechů. Schodiště je železobetonové monolitické. Výtahová šachta je železobetonový tubus. Založení bylo zesilováno pod částí skeletu mikropilotáží a v části se stěnovým systémem kompletní výměnou základových pasů. 
I přes skutečnost, že se jednalo z velké části o stavební úpravy existující stavby a nástavbu objektu, byla veškerá měřítka kvality prováděných stavebních prací kladena na nejvyšší možnou úroveň vyžadovanou od novostaveb. Všechny detaily stavby a návaznosti profesí byly předem naplánovány a koordinovány, aby nedošlo k ovlivnění kvality a estetiky výsledku stavby. 
Použité materiály na stavbě jak v exteriéru, tak v interiéru jsou voleny s ohledem na tradice a historické souvislosti vázané na lokalitu Třinecka a nedalekých Třineckých železáren. Veškeré materiály na vnějších plochách byly voleny v přírodní neutrální barevnosti s možností jednoduché údržby.
Použity tak byly fasádní cihličky klinker v barvě červenohnědé s šedým spárováním, dále silikonové barvy v neutrální šedé, a to vždy na kontaktní zateplení; dále pak cementovláknité fasádní desky na provětrávané fasádě opět v přírodní šedé barvě s „nahodilým“ vodorovným spárořezem.
Velký důraz byl také kladen na energetickou náročnost stavby. Tento ohled se projevil nejen v rámci realizace vlastní obalové konstrukce stavby, která je celá zateplena minimálně 15-ti centimetry tepelné izolace u stěn, ale také použitím nucené výměny vzduchu s rekuperací (zpětným využitím tepla z odváděného vzduchu) a úsporných svítidel z LED diod (vnější osvětlení, osvětlení schodiště a komunikací) nebo úsporných zářivek (veškeré kancelářské prostory).