CHODNÍK A OPRAVA HŘBITOVNÍHO KŘÍŽE – HŘBITOV STŘÍTĚŽ

od rorys

Místo: Střítěž
Investor: Obec Střítěž
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 11/2017 – 12/2017
Rozsah dodávaných prací:
Chodník a oprava hřbitovního kříže – hřbitov Střítěž.