CHODNÍK V OBCI STŘÍTEŽ

od rorys

Místo: Střítež
Investor: Obec Střítež
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 4/2013 – 8/2013
Rozsah dodávaných prací:
Chodník u obecního úřadu v obci Střitež včetně dešťové kanalizace.