CYKLOSTEZKA PODÉL SILNICE II/474 V TŘANOVICÍCH

od admin

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 08/2020 – 12/2020
Rozsah dodávaných prací:

Výstavba cyklostezky podél silnice II/474 (zemní, výkopové práce, dopravní značení, osvětlení).