DEMOLICE GARÁŽE NA POZ. PARC. 1481 OLDŘICHOVICE

od rorys

Místo: Třinec – Oldřichovice
Investor: SIKO KOUPELNY a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Rozsah dodávaných prací:
Demolice garáže na poz. parc. 1481 Oldřichovice vč. likvidace a odvozu odpadů a vyřízení veškerých povolení nutných k odstranění stavby.