DODÁNÍ TRAFOKOPKY V TŽ

od rorys

Místo: Třinec – Třinecké železárny
Investor: Třinecké železárny, a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 09/2006 – 10/2006
Rozsah dodávaných prací:
Stavba trafokopky v areálu TŽ. Generální dodavatel: MAGÁT spol. s r.o.