EVANGELICKÝ HŘBITOV V TŘANOVICÍCH – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ A CHODNÍKŮ

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2010 – 09/2010
Rozsah dodávaných prací:
Rekonstrukce stávajícího oplocení a chodníků evangelického hřbitova v Třanovicích.