FASÁDA A STAVEBNÍ ÚPRAVY VETERINÁRNÍ KLINIKY V ČESKÉM TEŠÍNĚ

od rorys

Místo: Český Těšín
Investor: CTVET s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 08/2017 – 10/2017
Rozsah dodávaných prací:
Fasáda a stavební úpravy veterinární kliniky v Českém Těšíně.