MUZEUM J. TŘANOVSKÉHO V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 6/2013 – 11/2013
Rozsah dodávaných prací:
Celková rekonstrukce bývalé márnice na Muzeum J. Třanovského.