NOVOSTAVBA HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY FIRMY EXKALIBR S.R.O. NEBORY

od admin

Místo: Nebory
Investor: EXKALIBR s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 10/2021 – 11/2022
Rozsah dodávaných prací:

Novostavba haly + AB (zemní a výkopové práce, piloty, prefa konstrukce, opláštění, střecha), podlahy, dešťová kanalizace včetně vsaku, zpevněné plochy, terénní úpravy, vnitřní instalace (EL, TZB, klimatizace), projekt pro stavební povolení včetně kolaudace díla.