ODVOD VODY A SANACE STAVBY BD V TŘINCI

od rorys

Místo: Koperníkova č. 644 – 646, Třinec
Investor: SVJD Třinec
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2014 – 07/2014
Rozsah dodávaných prací:
Odvod vody, zateplení a hydroizolace spodní stavby BD Třinec.