OPLOCENÍ VČ.VRAT VE SBĚRNÉM DVOŘE V OBCI TŘANOVICE

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 07/2011 – 08/2011
Rozsah dodávaných prací:
Oplocení vč.vrat ve sběrném dvoře v Obci Třanovice