OPRAVA ASFALTOVÝCH PLOCH ALLIANCE LAUNDRY CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 04/2015 – 06/2015
Rozsah dodávaných prací:
Oprava asfaltových ploch ALLIANCE LAUNDRY CE u zásobníku plynu, včetně výměny podkladních vrstev.