PARKOVIŠTĚ U ZADNÍ BRÁNY ALLIANCE LAUNDRY CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 08/2015 – 10/2015
Rozsah dodávaných prací:
Parkoviště u zadní brány ALLINCE LAUNDRY CE, parkoviště pro 29 osobních aut ze zámkové dlažby tl. 10 cm.