PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY U ŠKOLY VE SMILOVICÍCH

od rorys

Místo: Smilovice
Investor: Obec Smilovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 07/2019 – 10/2019
Rozsah dodávaných prací:
Parkoviště a zpevněné plochy u školy (výkopové práce, podkladové vrstvy, obrubníky, dlažby).