PODBETONÁVKA OPĚRNÉ ZDI V ŘECE OLEŠNÁ V PASKOVĚ

od rorys

Místo: Paskov
Investor: Povodí Odry
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 12/2005
Rozsah dodávaných prací:
Provedení výkopu a následné betonáže pod opěrnou zdí ve vodním toku Olešná v Paskově. Generální dodavatel: Holcner & spol. s r.o.