PRÁCE NA HALE STAR A ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOLEM HALY ALLIANCE LAUNDRY CE PŘÍBOR

od rorys

Místo: Příbor
Investor: ALLIANCE LAUNDRY CE s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 04/2016 – 12/2016
Rozsah dodávaných prací:
Práce na hale STAR ALLIANCE LAUNDRY – zpevněné plochy kolem haly.