PŘÍSTAVBA DÍLNY K PROVOZOVNĚ KUFA KLEMPÍŘSTVÍ V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

od rorys

Místo: Český Těšín
Investor: p. Kufa
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 5/2007 – 7/2007
Rozsah dodávaných prací:
Přístavba dílny k provozovně KUFA Klempířství v Českém Těšíně.