PŘÍSTAVBA HALY III A ZPEVNĚNÉ PLOCHY FIRMY CAPITAL REFRACTORIES S.R.O. ŠENOV

od admin

Místo: Šenov u Ostravy
Investor: CAPITAL REFRACTORIES s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 06/2022 – 04/2023
Rozsah dodávaných prací:

Přístavba haly (zemní a výkopové práce, základy, ocelová konstrukce, opláštění, střecha), podlahy, dešťová kanalizace, zpevněné plochy, terénní úpravy, vnitřní instalace (EL, TZB, instalace plynové).