PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ZŠ A MŠ TŘANOVICE

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 05/2018 – 03/2019
Rozsah dodávaných prací:
Přístavba a stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Třanovice.