PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU GODULANKA VE SMILOVICÍCH

od rorys

Místo: Smilovice
Investor: HOBBY CHOV s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 05/2011 a 05/2014 – 06/2015
Rozsah dodávaných prací:
Přístavba a stavební úpravy objektu Godulanka HOBBY CHOV ve Smilovicích včetně zpevněných ploch. Realizace, studie a projekt pro územní a stavební povolení včetně inženýrských činností.