PROPUSTEK U SILNICE II.TŘ. 648 OBEC TŘANOVICE

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2010
Rozsah dodávaných prací:
Propustek u silnice II.tř. 648 Obec Třanovice.