PROVOZNÍ BUDOVA FIRMY RUDOLF SZARZEC V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: firma Rudolf Szarzec
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2010 – 10/2012
Rozsah dodávaných prací:
Provozní budova firmy Rudolf Szarzec v Třanovicích