REGENERACE CT A ST SMĚSÍ S VODNÍM SKLEM V TŽ

od rorys

Místo: Třinec – Třinecké železárny
Investor: Slévárny Třinec, a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 05/2005 – 06/2005
Rozsah dodávaných prací:
Provedení násypky, kanálu pro potrubní poštu, základy a komunikaci. Generální dodavatel: METAKON s.r.o.