REKONSTRUKCE BÝVALÉHO ZÁMKU V HRADIŠTI

od rorys

Místo: Hradiště
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 2017
Rozsah dodávaných prací:
Celková rekonstrukce objektu č.p. 48/82 včetně projekčních prací.