REKONSTRUKCE SÍDLA OPS HNOJNÍK Č. 67

od rorys

Místo: Hnojník
Investor: Obec Hnojník
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 10/2014 – 12/2014
Rozsah dodávaných prací:
Celková rekonstrukce v budově č.p. 67 na sídlo OPS Hnojník.