SENÍK V TŘINCI – HORNÍ LIŠTNÉ

od admin

Místo: Třinec – Horní Lištná
Investor: Marián Kaleta
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 04/2018-10/2018
Rozsah dodávaných prací:

Výstavba seníku zahrnující zemní práce, základy, svislé a kompletní konstrukce, montáže a dodávka plastové cisterny. Dodání včetně projektu DUR/DSP a kolaudace stavby.