SERVIS NÁKLADNÍCH VOZIDEL SCANIA V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: SPETRA CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 07/2006 – 03/2007
Rozsah dodávaných prací:
Servis nákladních automobilů vč. přípojek a zpevněných ploch.