SILNICE I/68 – BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ V OBCI TŘANOVICE

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: Obec Třanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 03/2018 – 07/2018
Rozsah dodávaných prací:
Bezpečnostní opatření na silnici I/68 včetně osvětlení, zemní práce, vodorovné konstrukce, úpravy komunikace.