SKLADOVACÍ HALA GARSYS V HORNÍ SUCHÉ

od rorys

Místo: Horní Suchá
Investor: MIVEP a.s. (GARSYS s.r.o.)
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 02/2017 – 10/2017
Rozsah dodávaných prací:
Kompletní dodávka skladovací haly (1400m2) a zpevněných ploch, včetně projektu pro územní a stavební povolení a kolaudace stavby.