SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI HORNÍ TOŠANOVICE

od admin

Místo: Horní Tošanovice
Investor: Obec Horní Tošanovice
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.
Termín výstavby: 10/2019 – 09/2020
Rozsah dodávaných prací:

Přístavba a stavební úpravy původního RD na nový bytový dům o 4 bytových jednotkách, včetně zpevněných ploch.