STAVBA GARÁŽE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY V HAVÍŘOVĚ

od rorys

Místo: Havířov
Investor: Anton Bobošík
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o., Český Těšín
Termín výstavby: 04/2020 – 08/2020
Rozsah dodávaných prací:
Výstavba garáže, výkopové práce, zpevněné plochy.