STAVEBNÍ A PBŘ ÚPRAVY OBJEKTŮ V AREÁLU FIRMY VITAKRAFT V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: VITAKRAFT CHOVEX s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2017 – 02/2018
Rozsah dodávaných prací:
Stavební a PBŘ úpravy objektů v areálu firmy Vitakraft CHOVEX s.r.o. dle PBŘ.