STAVEBNÍ PRÁCE V HALE SPETRA CZ V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: SPETRA CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 2014 – 2016
Rozsah dodávaných prací:
Vnitřní stavební práce v halách, venkovní zpevněné plochy včetně inženýrských sítí.