STAVEBNÍ ÚPRAVY ČERPACÍ STANICE PHM SPETRA CZ V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: SPETRA CZ s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 09/2008 – 10/2009
Rozsah dodávaných prací:
Stavební úpravy čerpací stanice PHM SPETRA CZ v Třanovicích.