STAVEBNÍ ÚPRAVY LICÍCH JAM V SLÉVÁRNÁCH TŽ

od rorys

Místo: Třinec – Třinecké železárny
Investor: Slévárny Třinec, a.s.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 03/2006 – 08/2006
Rozsah dodávaných prací:
Provedení bouracích, izolačních a betonářských prací.