STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮVODNÍHO OBJEKTU NA SÍDLO FIRMY SAJDOK CO. V TŘINCI

od rorys

Místo: Třinec
Investor: SAJDOK Co. spol. s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 06/2005 – 12/2005
Rozsah dodávaných prací:
Stavební úpravy původního objektu na sídlo firmy SAJDOK Co. v Třinci – administrativní a sociální část. Od ideového návrhu stavby, přes všechny stupně projektové dokumentace, zajištění všech povolení, celková dodávka stavby.