STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮVODNÍHO OBJEKTU NA SÍDLO FIRMY VINIS V TŘANOVICÍCH

od rorys

Místo: Třanovice
Investor: VINIS s.r.o.
Hlavní zhotovitel: STAVORENOL s.r.o.
Termín výstavby: 2001, 2004
Rozsah dodávaných prací:
Stavební úpravy původního objektu na sídlo firmy VINIS s.r.o. v Třanovicích – administrativní, výrobní a sociální část.